Jona s.r.o.®

Kontakty
Ceník
English version

Napsali o nás

EVOLUČNÍ HUBNUTÍ

Dosažení a udržení optimální hmotnosti těla – cesta ke zdraví a kráse

Systém evoluční hubnutí Vám umožní dosáhnout individuální cestou optimální hmotnosti těla. Využíváme špičkových technologií, které jsou uspořádány do šesti faktorů. Můžete začít faktorem, který Vás osloví nejvíce a postupně zapojovat další. Největšího efektu dosáhnete současným použitím více faktorů, například Pohyb, Výživa, Balanc.

Faktor eh3 Pohyb

Nedílnou součástí úspěšných plánů na zhubnutí je pohybová aktivita. Musí odpovídat momentálním možnostem a schopnostem daného člověka. Každý člověk je jiný neopakovatelný jedinec, a proto správná pohybová aktivita musí být individuálně navržena. Při hubnutí můžeme přebytečnou tukovou hmotu přeměnit na energii pohybu. Pohybová aktivita v plánech na hubnutí je často zaměřena jen na množství spálené energie při fyzické zátěži. Nesprávně stanovený režim fyzické zátěže vede k nárůstu únavy místo úbytku hmotnosti.

Nový koncept pohybové aktivity

Přicházíme s novým konceptem návrhu pohybové aktivity, který je zaměřen především na změnu nastavení vnitřních regulačních procesů těla a to především na změnu poměru mezi energií ukládanou do zásob a energií určenou k okamžité spotřebě. Výsledkem je nárůst momentální energie, úbytek hmotnosti, což motivuje k dalším aktivitám hubnutí. Individuálně navržené cvičení odpovídající momentální kondici těla působí především na odkyselení organismu, podporu lymfatického oběhu, uvolnění ztuhlých svalů, harmonizaci funkce endokrinních žláz a zlepšení psychické kondice.

» Více o eh3 Pohyb

Faktor eh2 Výživa

Nedílným partnerem pohybu je správná výživa, která má doplnit co tělu chybí a to jak po stránce energetické, tak i v obsahu důležitých látek. Redukční diety jsou obvykle jednostranné a sledují především snížení energetického příjmu. To vede často k „JOJO efektu“, kdy po skončení diety dochází opět k nárůstu hmotnosti. Každý člověk je jedinečný a má své individuální nároky na výživu, které jsou dány především genetickými dispozicemi, prostředím a způsobem života. Neexistuje zdravá strava pro všechny stejná. Tomuto tématu jsme věnovali dva ročníky konference „Strava základ zdraví“.

Při návrhu vhodné stravy vycházíme z individuálních potřeb těla a zaměřujeme se především na omezení a případně vyloučení nevhodných potravin, které tělo neumí zpracovat a jsou pro něj zátěží a rozšíření jídelníčku o potraviny s obsahem důležitých látek (vitamínů, minerálů, stopových prvků…) které tělu chybí. Kromě množství a složení stravy je důležité rozdělení jejího příjmu během dne. I zde má každý své zvláštnosti. Nejdeme cestou přísných diet, ale postupnou úpravou stravovacích návyků. Naučíme Vás, jak se přiblížit stravování, které je optimální pro Vaše tělo.

» Více o eh2 Výživa

Faktor eh1 Balanc

Hmotnost těla je výsledkem spolupůsobení mnoha faktorů, kde kromě pohybu a stravy hraje důležitou roli „vnitřní rovnováha“ – Balanc. Stres tuto rovnováhu narušuje. Čím více stresových faktorů na naše tělo působí, tím je větší riziko, že tělo již nedokáže udržovat Balanc. Stres nemusí být pouze psychický, ale i metabolický (nedostatek tekutin, překyselení těla…), stres z prostředí, nedostatku vhodného pohybu… Některé stresové faktory nedokážeme hned ovlivnit, ale řadu dalších můžeme odstranit a tím zvýšit schopnost těla vyrovnávat zbylý stres. „Vnitřní rovnováhu“ – Balanc můžeme snadno zlepšit v několika úrovních.

1. Pitný režim

Jsme to, co pijeme. Voda je nezbytná pro život a tvoří velkou část našeho těla. Pravidelný přísun tekutin je zásadní pro „vnitřní rovnováhu“ – Balanc. Značná část lidí trpí nedostatkem tekutin, což způsobuje únavu, bolesti hlavy, pohybové potíže, stres… Nedostatečné vylučování nepotřebných a škodlivých látek z těla zvyšuje riziko vzniku onemocnění ledvin, cév, srdce, vysoký tlak, obezitu a přispívá k rozvoji mnoha vážných chorob. Pití kávy, alkoholu, některých syntetických nápojů způsobuje dehydrataci – zvýšené vylučování vody z těla. Užívání léků, zvláště těch, které se vylučují ledvinami, vyžaduje potřebný přísun vody.

Optimální pitný režim by měl obsahovat 0,4 litru vody na 10 kg hmotnosti těla. Část vody si tělo vytvoří samo spalováním uhlovodanů a tuků, část vody přijímáme v potravinách. Vodu tělo vylučuje též pocením a dýcháním. Sečteme-li jednotlivé položky, vychází, že zdravý člověk s vyváženou stravou by měl vypít minimálně 1,5 až 2 litry vody.

» Více o Pitný režim

2. Kyselost vnitřního prostředí

Kyselost vnitřního prostředí těla je důležitým parametrem při snižování hmotnosti a též ukazatelem vyváženosti systému Balanc. Většina lidí má tělo „překyseleno“. Je to způsobeno především nevhodnou stravou, nedostatečným pitným režimem, nedostatkem vhodného pohybu… Kyselost prostředí se udává hodnotou pH a dá se objektivně měřit. Pro domácí použití je nejsnazší sledování pH ranní moči pomocí testovacích proužků. Optimální hodnota pH ranní moči by měla kolísat okolo 7. Hodnoty pH menší než 6,5 ukazují na překyselení organismu a jsou obvykle způsobeny chybou ve stravovacím a pitném režimu. Hodnoty pH nad 7,5 mohou být prvním příznakem onemocnění, například zánětů, a pokud jsou naměřeny opakovaně, je vhodné nechat si vyšetřit ranní moč laboratorně. Hodnoty pH moči lze upravit změnou stravy (viz eh2 Výživa) a úpravou pitného režimu.

» Více o Kyselost vnitřního prostředí

3. Vlnování

Pro Balanc (rovnováhu) vnitřního prostředí je důležité dýchání, držení těla, přiměřený pohyb a vyrovnaný psychický stav. Všechny tyto oblasti lze cíleně a efektivně ovlivnit pomocí faktoru eh3 Pohyb. Člověk, který ještě „nedozrál“ do stavu, kdy pravidelné cvičení zařadí do svého denního režimu, může začít jednodušším způsobem. Učit se uvědomovat si, pozorovat a upravovat svůj pohyb, držení těla, dýchání a stav své mysli. Pomocí jednoduchých technik, pravidelně opakovaných lze přispět k obnovení rovnováhy vnitřního prostředí bez vynaložení velkého úsilí.

4. Chůze Nordic Walking

Chůze je základní a přirozený pohyb, který významně přispívá k rovnováze vnitřního prostředí, péči o pohybový systém, významně ovlivňuje dýchání a stav naší psychiky. Ze stylu chůze lze i vypozorovat jak dobře má člověk systém Balanc vyrovnaný. Našemu tělu velmi prospěje, když část času, který trávíme v dopravních prostředcích, nahradíme chůzí. Chůze s hůlkami Nordic Walking je ideální pohybovou aktivitou pro začátečníky každého věku a různé zdravotní i fyzické kondice. Při chůzi Nordic Walking se snažíme o obnovení správných přirozených pohybových stereotypů chůze, které máme v sobě od přírody zakódované, ale většinou jsme je v důsledku nedostatečného tréninku vhodného pohybu, chůzí v nevhodných botách po rovném tvrdém podkladu „zapomněli“. Větší zapojení horních končetin při chůzi a synchronizace jejich pohybu s pohybem dolních končetin má velmi příznivý vliv na celou řadu procesů v těle a významně přispívá k rovnováze vnitřního prostředí a přirozenému postupnému hubnutí.

» Více o Nordic Walking

» Více o eh3 Pohyb

Systém eh3 Pohyb

Pohybová aktivita musí být nedílnou součástí úspěšných plánů na zhubnutí. Musí odpovídat momentálním možnostem a schopnostem daného člověka. Každý člověk je jiný neopakovatelný jedinec, a proto správná pohybová aktivita musí být individuálně navržena. Pohyb je základním projevem života a veškerého bytí. Hmota a energie je nezničitelná, může pouze měnit svoji formu. Při hubnutí můžeme přebytečnou tukovou hmotu přeměnit na energii pohybu. Pohybová aktivita v plánech na hubnutí je často zaměřena jen na množství spálené energie při fyzické zátěži. Nesprávně stanovený režim fyzické zátěže vede k nárůstu únavy místo úbytku hmotnosti. Složitost problematiky návrhu vhodného individuálního pohybového plánu předurčuje zapojení výpočetní techniky.

Nabízíme Vám světovou novinku v oblasti pohybových aktivit zaměřených na snížení a udržení hmotnosti těla eh3 Motion. Program eh3 Motion je výsledkem 30 let výzkumu, vývoje a klinických zkoušek.

Princip

Expertní a informační systém eh3 Motion využívá poznatku, že všechny pochody v těle se projevují na pohybovém systému a zpětně lze tyto pochody přes pohybový systém ovlivnit.

Popis

Expertní a informační systém eh3 Motion má následující hlavní části:
   ●  Archivní
   ●  Testovací
   ●  Vyhodnocovací
   ●  Návrhová
   ●  Cvičební
   ●  Diskusní

Archivní část

umožňuje založení karty s údaji o uživateli a archivaci záznamů a výsledků práce se systémem.

Testovací část

umožňuje provedení testovací sestavy cviků za účelem zjištění momentální kondice těla uživatele.

Vyhodnocovací část

umožňuje vyhodnocení a zobrazení výsledků testovací části. Výsledek každého testu je znázorněn barevným svislým sloupcem. Jeho výše a barva udává momentální kondici. Graf ukazuje její změnu v čase.

Návrhová část

umožňuje návrh individuální sestavy cviků na principu zámek-klíč. Podle momentální kondice zjištěné v testovací části je automaticky navržena úroveň náročnosti cvičební sestavy.

Cvičební část

zobrazí individuálně vypočtenou cvičební sestavu využívající dva druhy cvičení:

1. řízené dýchání v určené pozici vede k lepší výměně plynů v plicích, snížení koncentrace kysličníku uhličitého a tím i odkyselení organismu. Je to nejrychlejší, přirozený, nezátěžový a nejlevnější postup ovlivnění překyselení organismu. To vede k zlepšení metabolických, endokrinních a imunitních funkcí těla. Řízené dýchání ve vybrané pozici má též příznivý vliv na psychiku a pohybový systém.

2. Pohyb z výchozí do koncové pozice a návrat zpět do výchozí pozice při přirozeném dýchání. Cyklický pohyb zlepšuje funkce lymfatického oběhu. Ten je poháněn činností svalů a dýcháním a zajišťuje transport důležitých látek v těle. Většina lymfatického systému se nachází pod kůží a jeho nedostatečná činnost vede k hromadění nepotřebných látek v těle a k otokům a zpomaluje metabolismus buněk.

Diskusní část

Systém eh3 Motion je jediný cvičební systém na světě se zdravotnickou nadstavbou. Systém archivuje podrobné informace o funkci těla a tento archiv je možné elektronicky odeslat ke konzultaci a kontrole odbornému centru. To zajišťuje bezpečné a efektivní hubnutí. Tato funkce je velmi důležitá u osob se zdravotními problémy nebo v případech, kdy se i přes pravidelné cvičení nedaří snížit hmotnost těla. To může být prvním signálem počínajícího onemocnění. Odborná kontrola může toto možné onemocnění odhalit dříve, než se objeví závažné problémy. U zdravých osob umožňuje detailně sledovat změny, které probíhají v těle, a na základě těchto změn korigovat navržená opatření, což významně zvyšuje efektivitu procesu hubnutí a zároveň kontroluje jeho bezpečný průběh.

Nejlepšího výsledku dosáhnete při kombinaci se systémem eh2 Výživa, který umožňuje navrhnout Vám optimální skladbu potravy podle potřeb těla.

Příklady

Žena 42 let, účetní, výška 168 cm, hmotnost 87 kg.
Půl roku drží dietu, užívá přípravky na hubnutí.
Úbytek hmotnosti za 5 měsíců 7 kg, poslední měsíc hmotnost stagnuje.
Unavená, ve stresu.
Začala pravidelně cvičit s eh3 MOTION, dál dodržuje předchozí opatření.
Kontrolní vážení za 8 týdnů 81 kg (úbytek 6kg).
Cítí se dobře, plná energie.

Muž 54 let, úředník, výška 178, hmotnost 98 kg.
Přišel se stavy chronické únavy, nadváhu neřešil.
Začal pravidelně cvičit eh3 MOTION.
Kontrola za 2 týdny – cítí se lépe, únava značně ustoupila, dotaz na úbytek hmotnosti.
Kontrolní vážení 95 kg (úbytek 3kg).

Druhy programů

Programy jsou určeny pro práci cvičebních center a pro každodenní domácí cvičení. Programy pro osobní domácí cvičení v provedení START mají zjednodušenou testovací část (9 testů) a používají cviky pouze ve stoje. Rozšířené verze mají podrobnější testovací část (15 testů), používají více cviků včetně cviků vleže, zobrazují graf s výsledky testování, umožňují zahrnout do návrhu cvičební sestavy další funkce. Počet osob, které mohou s programem pracovat, je limitován.

 

počet osob

 počet testů

 Graf

 další funkce

eh3MOTION CBG Start

 1

 9

 ne

 ne

eh3MOTION CBG Start Family 3

 3

 9

 ne

 ne

eh3MOTION CBG Start Family 5

 5

 9

 ne

 ne

eh3MOTION CBG

 1

 15

 ano

 ano

eh3MOTION CBG Family 3

 3

 15

 ano

 ano

eh3MOTION CBG Family 5

 5

 15

 ano

 ano

eh3MOTION CBG Center

 neomezen

 15 (9)

 ano

 ano

Pro práci s programem je potřeba absolvovat školení, kde se naučíte program správně používat.

Cvičení s programem si můžete vyzkoušet na školení eh3 Pohyb nebo při návštěvě našeho Centra zdraví JONA nebo v některém z center eh point, která pracují se systémem eh3 pohyb.

» Více o eh2 Výživa

Faktor eh2 Výživa

Správná výživa má doplnit co tělu chybí a to jak po stránce energetické, tak i v obsahu důležitých látek. Redukční diety jsou obvykle jednostranné a sledují především snížení energetického příjmu. To vede často k „JOJO efektu“, kdy po skončení diety dochází opět k nárůstu hmotnosti. Každý člověk je jedinečný a má své individuální nároky na výživu, které jsou dány především genetickými dispozicemi, prostředím a způsobem života. Neexistuje zdravá strava pro všechny stejná. Při návrhu vhodné stravy vycházíme z individuálních potřeb těla a zaměřujeme se především na omezení a případně vyloučení nevhodných potravin, které tělo neumí zpracovat a jsou pro něj zátěží a rozšíření jídelníčku o potraviny s obsahem důležitých látek (vitamínů, minerálů, stopových prvků…) které tělu chybí. Kromě množství a složení stravy je důležité rozdělení jejího příjmu během dne. I zde má každý své zvláštnosti. Nejdeme cestou přísných diet, ale postupnou úpravou stravovacích návyků. Naučíme Vás, jak se přiblížit stravování, které je optimální pro Vaše tělo.

Při návrhu stravovacích doporučení často používáme výsledky získané analýzou stopových prvků ve vlasech. Obsah stopových prvků ve vlasech pomůže odhalit chyby ve výživě, zhodnotit individuální nastavení metabolismu a případně ukázat na dispozice k různým zdravotním potížím. Umožní též navrhnout individuální způsob stravování – četnost a velikost jídel, vhodné a nevhodné potraviny a jejich kombinace… V případě velkých nerovnováh v obsahu prvků lze navrhnout individuální dávkování stopových prvků, minerálů a vitamínů v podobě potravinových doplňků pro rychlejší obnovení rovnováhy. Spojení úpravy stravy, případné užívání cíleně vybraných potravinových doplňků s pravidelným cvičením eh3 Motion má vysokou úspěšnost při redukci hmotnosti. Výsledky mnoha tisíc analýz, které máme vyhodnoceny, ukazují, že některá stravovací doporučení, která jsou všeobecně doporučovaná jako zdravá, ve skutečnosti mnoha lidem škodí. Cílenou úpravou stravy a životního stylu podle individuálního návrhu lze dosáhnou postupného hubnutí a zlepšení zdravotního stavu. Propojení systému eh3 Motion s jeho zdravotnickou nadstavbou umožňuje průběžnou objektivní kontrolu efektu navržených doporučení a jejich případnou úpravu.

» Více o Pitný režim

Nedostatečné vylučování nepotřebných a škodlivých látek z těla zvyšuje riziko vzniku onemocnění ledvin, cév, srdce, vysoký tlak, obezitu a přispívá k rozvoji mnoha vážných chorob. Pití kávy, alkoholu, některých syntetických nápojů způsobuje dehydrataci – zvýšené vylučování vody z těla. Užívání léků, zvláště těch, které se vylučují ledvinami, vyžaduje potřebný přísun vody.

Optimální pitný režim by měl obsahovat 0,4 litru vody na 10 kg hmotnosti těla. Část vody si tělo vytvoří samo spalováním uhlovodanů a tuků, část vody přijímáme v potravinách. Vodu tělo vylučuje též pocením a dýcháním. Sečteme-li jednotlivé položky, vychází, že zdravý člověk s vyváženou stravou by měl vypít minimálně 1,5 až 2 litry vody. Zdravé ledviny fungují tím účinněji, čím větší je přísun tekutin. Dostatek vody ředí krev a tvoří se méně koncentrovaná moč. To snižuje riziko vzniku ledvinových kamenů. Jestliže nemáte žízeň, není to známkou dostatku tekutin. V noci se tělo potí, dýcháním ztrácíme část vody, i ve spánku pracují ledviny. Ráno má tělo nedostatek vody. Je vhodné nový den začít sklenicí čisté vody. Pít je potřeba pravidelně celý den po malých dávkách a ne až když cítíte žízeň. Nejvíce tekutin je dobré vypít odpoledne od 16-18 hodin. Co nestihneme vypít dopoledne, je potřeba v tuto dobu doplnit.

Co pít?

Nejvhodnější na pití je tvrdá pramenitá voda. Obsahuje potřebné minerály a vzácné stopové prvky. Málo kdo má vlastní zdroj pramenité vody. Většinou používáme chlorovanou vodu z veřejného vodovodu. Chlórování chrání vodu před nebezpečnými bakteriemi, ale zbytkový chlór škodí našemu tělu. Proto chlorovanou vodu nedoporučujeme k pravidelnému pití. Nemáme-li jinou možnost, je dobré udělat z chlórované vody čaj. Část chlóru se odstraní vařením a jeho zbytek reaguje s látkami obsaženými v čaji. Dojde tak sice ke snížení obsahu cenných látek v čaji, ale agresivní sloučeniny chlóru potom neutočí na naše zažívací ústrojí. Obsah chlóru v chlórované vodě můžeme významně snížit použitím vhodných filtrů například na bázi aktivního uhlí. To zachytí i další škodlivé látky, které se do vody uvolňují z nádrží a potrubí během přepravy vody k odběrateli.

Další možností je balená voda. Nevhodná je sodovka. Doporučujeme neochucené, neslazené přírodní stolní minerální vody. Druh minerálky je možno vybrat podle obsahu jednotlivých minerálů a stopových prvků nebo podle chuti. Problém balených vod je potřeba jejich ochrany proti škodlivým bakteriím. To lze docílit pomocí sycení kysličníkem uhličitým, který zabraňuje šíření bakterii. Nadměrné pití sycených vod není zdravotně příliš vhodné a mnoho lidí „vodu s bublinkami“ nesnáší, a proto dávají přednost vodě neperlivé. Ale i to má své rizika. Nesycená voda je chráněna ozářením pomocí vhodné vlnové délky UV záření. To zabije škodlivé bakterie a vodu chrání delší dobu i po ozáření, protože dojde ke zvýšení obsahu agresivního kyslíku. Ten potom oxiduje důležité látky z čaje a potravin nebo působí na sliznice našeho zažívacího ústrojí. Na pravidelné pití je lepší perlivá minerálka zbavená přebytku kysličníku uhličitého například převařením nebo přemrznutím a pozvolným odtáváním za atmosférického tlaku. Je možné přidat do minerálky trochu citronové šťávy, která jako silnější kyselina vytěsní přebytečný kysličník uhličitý.

Na pravidelné pití jsou také vhodné čaje a bylinné čaje. Můžeme Vám navrhnout směs bylinek, která je složena podle momentální kondice Vašeho těla a pomáhá v obnovení rovnováhy vnitřního prostředí těla. Doporučujeme připravovat slabší nálevy, které nejsou tak hořké, jako koncentrované čaje. Je lépe vypít více slabšího čaje než malé množství silného čaje. Není-li určeno jinak, připravuje se nálev zalitím jedné polévkové lžíce bylinné směsi litrem a půl vroucí vody. Nálev necháme asi 15-20 minut vyluhovat a potom scedíme do termoláhve. Je lepší pít čaj teplý, má lepší chuť. Po vychladnutí se obvykle zvýrazní jeho hořká chuť. Popíjíme průběžně po celý den.

Rehabilitace, cvičení IGACK | Masážní strojky | Čističe vzduchu
Filtry na pitnou vodu | Ceník | Kosmetika | Vložky do bot
Kontakt | Pozvánky

JONA s.r.o., K Blahobytu 1596, 530 02 Pardubice
adresa pro fakturaci: Benešovo nám. 2519, 530 02 Pardubice
telefon: 466 530 296, mobil: 721 800 500, 724 965 479

Provozovna v Praze:
Centrum zdraví JONA s.r.o., Na Bučance 7, 140 00 Praha 4
telefon: 601 248 037

e-mail: jona@jona.cz, centrum.zdravi@jona.cz, www: https://www.jona.cz

 

Copyright by JONA s.r.o. © 2004-2019. Všechna práva vyhrazena.