Jona s.r.o.®

Kontakty
Ceník
English version

IGA – individuální gymnastika asanami
Individuální diagnostický a cvičební systém

Úvod

Většina lidí dnešní uspěchané doby žije způsobem života, který našemu zdraví neprospívá. Jsme vystaveni stresu v přímé i skryté podobě, žijeme ve znečištěném prostředí, naše strava není v souladu s potřebami těla, působí na nás elektromagnetický smog a celá řada dalších ”civilizačních faktorů”. Většinu každodenních činností vykonáváme ve vynucených nepřirozených polohách s nedostatkem vhodného pohybu. To vše vede k rostoucímu počtu lidí postižených různými ”civilizačními neduhy”. Bolesti zad nebo hlavy, únavu a napětí zná skoro každý člověk.

Nevhodný způsob života s nedostatkem potřebného pohybu způsobuje vnitřní nerovnováhou. Každý člověk má své individuální nerovnováhy a zdravé tělo při správném způsobu života dokáže tyto nerovnováhy vyrovnávat. Trvá-li nerovnováha delší dobu, přechází ve funkční poruchu. Tu již vnímáme jako různé zdravotní potíže, ale při klasických lékařských vyšetřeních se obvykle nenalezne nic, co by mohlo být označeno za příčinu obtíží. Následná léčba není zaměřena na odstranění příčiny, ale soustřeďuje se na tlumení příznaků obtíží. Bolest či jiné obtíže přestáváme vnímat, ale funkční porucha trvá dále a prohlubuje se. Po určité době dochází ke změně struktury tkání a nemoc se začíná naplno projevovat. Tyto změny lze již pomocí užívaných vyšetřovacích metod (ultrazvuk, RTG, CT, ...) odhalit, ale je většinou pozdě na úplný návrat k původnímu stavu.

Pro zachování zdraví by bylo potřebné provádět léčbu již ve stadiu funkčních poruch a nerovnováh. To je možné za předpokladu, že je umíme snadno zjišťovat.

Nabízíme Vám systém IGA, který umí vyhledávat a upravovat nerovnováhy a funkční poruchy. Pomocí IGA je možné nemoci předcházet, tj. zachytit stádium, kdy jsou vytvořeny podmínky pro její vznik a rozvoj, ale nemoc sama se ještě neprojevuje.

Princip IGA

IGA je součástí systému CK (Computerová kineziologie). Název CK – Computerová kineziologie již napovídá princip, na kterém je systém CK založen. ”Kineziologie” je nauka o pohybu lidského těla a slovo ”computer” naznačuje, že při vyhodnocování výsledků je využíván počítač. Ten umožňuje provést rychle komplexní analýzu momentálního stavu celého těla a navrhnout postup pro úpravu zjištěných nerovnováh.

IGA vychází z poznatků lékařských oborů, a to především z ortopedie, neurologie, myoskeletální medicíny a rehabilitace. Používá též zkušeností z tradičních starých technik např. jógy. Systém IGA je výsledkem dlouhodobých výzkumů a klinických zkoušek.

IGA a také celý systém CK využívá poznatku, že všechny poruchy v organismu se projevují na pohybovém aparátu a zpětně je možno tyto funkční obtíže přes pohybový aparát ovlivnit. Testováním a analýzou stavu pohybového aparátu můžeme rychle zhodnotit celkový momentální stav organismu, nalézt jeho kritická místa, určit možné příčiny potíží a působením na pohybový aparát tyto funkční poruchy ovlivnit. Znalost kritických míst na těle a jejich vzájemných vazeb umožňuje navrhnout individuální cvičební sestavu na odstranění příčin potíží. Tím dochází k rychlému zlepšení celkového stavu.

Systém IGA

Systém IGA má následující odborné úrovně:

 

Základní – je určena široké veřejnosti bez zdravotnické kvalifikace pro osobní kontrolu a regulaci zdraví a též jako základní úroveň pro cvičitele, rehabilitační pracovníky a lékaře.
Diagnostika a cvičení probíhá pomocí jednoduchých cvičebních sestav.

 

Rozšířená – je určena uživatelům základní úrovně především z cvičebních center.
Umožňuje podrobnější a přesnější diagnostiku.

 

Odborná – diagnostika a cvičení probíhá za účasti odborníka se zdravotnickým vzděláním. Vhodná pro fitcentra a rehabilitační pracoviště.

 

Všechny odborné úrovně systému IGA mají dvě základní části:

- diagnostickou a

- cvičební.

Diagnostická část

Diagnostická část je u laické základní úrovně IGA jednoduchá a spočívá ve zjišťování a vyhodnocování omezení rozsahu vybraných pohybů. Vyšetření probíhá s použitím testovací cvičební sestavy. Na obrazovce je zobrazeno 32 cviků (pozic). Úkolem laického uživatele je pokusit se jednotlivé cviky provést a na obrazovce označit ty cviky, které se mu nepodařily nebo měl s jejich provedením potíže. Program IGA analyzuje omezení rozsahů pohybů označených cviků, nachází přetížená místa a provádí komplexní analýzu nerovnováh v těle.

U rozšířené úrovně IGA se v další části diagnostiky na obrazovce objeví 32 obrázků postav s vyznačenými místy bolesti. Uživatel označí obrázky, na kterých jsou zvýrazněny jeho bolestivá místa (postup se učí školení).

U odborné úrovně IGA je diagnostika podrobnější a vyžaduje zdravotnické vzdělání. Pracuje též z biorytmy.

Ze zadaných hodnot program vyhodnotí celkovou nerovnováhu v těle uživatele a také zobrazí přehledným grafem nejvíce přetížená místa na páteři a ve skupinách svalů.

Systém IGA vyhodnocuje podstatně větší množství informací o těle uživatele, ale ty se nezobrazují, protože k jejich správnému pochopení jsou nutné zdravotnické znalosti. Uživatel může tyto informace předat vybranému lékaři a to buď osobně nebo např. elektronickou poštou. Lékaři jeho program ukáže úplnou informaci se zobrazením přetížení jednotlivých segmentů páteře, přetížení kloubů, kostí a podmínek pro funkci jednotlivých orgánů a žláz s vnitřní sekrecí. Z těchto informací je možné usoudit, jakým směrem vésti případné další klinické testy.

Pravidelné testování pomocí systému IGA Vám umožní průběžnou kontrolu Vašeho zdraví a sledování změn v těle.

Cvičební část

Cvičební část vychází z výsledků diagnostické části a na základě zjištěných momentálních nerovnováh a poruch navrhuje individuální cvičební sestavu pro uživatele. Na obrazovce je ukázán cvik (pozice), intenzita provádění cviku, doba setrvání v pozici, rytmus dechu. Všechny cviky se provádějí pouze do meze která nezpůsobuje bolest a nepříjemné pocity. Nic se nesmí provádět násilím. Po spuštění cvičení je akusticky a opticky signalizován rytmus dechu. Účinek cvičení závisí na dodržení rytmu dechu. Dech se provádí trhaný a vytváří mechanické impulsy, které uvolňují řetězce svalů vybrané pozicí cviku.

Účinky používání IGA

Cvičení se systémem IGA má positivní účinky na zdraví. Již po jedné cvičební lekci jsou měřitelné posuny mnoha parametrů směrem k normě. Bez vynaložení zvláštního úsilí dosáhnete zlepšení své kondice po několika cvičebních lekcích. Při cvičení dochází k normalizaci napětí svalů, uvolnění páteře, k lepšímu zásobení mozku krví, ke zlepšení výměny plynů v plicích a k ovlivnění řady biochemických parametrů a s tím souvisejících procesů.

IGA je vhodná pro širokou populaci všech věkových skupin. Pomáhá nejen při potížích s páteří a pohybovým aparátem, zlepšuje podmínky pro funkci orgánů a žláz, normalizuje krevní tlak a výrazně zlepšuje psychický stav.

Doporučení

Systém IGA si můžete pořídit sami a tak mít možnost kdykoliv provést kontrolu svého zdravotního stavu. Máte-li zdravotní potíže doporučujeme před zahájením užívání laické verze IGA provést konzultaci Vašeho zdravotního stavu a odzkoušení systému IGA v některém z odborných center CK.

Další informace můžete získat přímo u společnosti JONA s.r.o.

 

Rehabilitace, cvičení IGACK | Masážní strojky | Čističe vzduchu
Filtry na pitnou vodu | Ceník | Kosmetika | Vložky do bot
Kontakt | Pozvánky

JONA s.r.o., K Blahobytu 1596, 530 02 Pardubice
adresa pro fakturaci: Benešovo nám. 2519, 530 02 Pardubice
telefon: 466 530 296, mobil: 721 800 500, 724 965 479

Provozovna v Praze:
Centrum zdraví JONA s.r.o., Na Bučance 7, 140 00 Praha 4
telefon: 601 248 037

e-mail: jona@jona.cz, centrum.zdravi@jona.cz, www: https://www.jona.cz

Napsali o nás

Rehabilitace, cvičení
Rehabilitace, cvičení
Rehabilitace, cvičení
Rehabilitace, cvičení
PŘÍKLADY
OBRAZOVEK
PROGRAMU
IGA

Copyright by JONA s.r.o. © 2004-2019. Všechna práva vyhrazena.